Privacyverklaring

Versie september 2022

In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens doe. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Online Business Partners, onderdeel van Mediavibes.

Daniëlla Tuik is de Functionaris Gegevensbescherming van Online Business Partners, gevestigd aan Eilandlaan 6 te Naarden. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar daniella@onlinebusinesspartners.nl.

Online Business Partners respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik je gegevens om je een zo goed mogelijke ervaring te geven op mijn website. Online Business Partners zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van kritieke processen om de website en het proces draaiende te houden.

Bescherming Persoonsgegevens:

Wanneer je een programma of dienst bij me afneemt wil ik niet dat jouw persoonsgegevens in handen van derden komen. Daarom doe ik er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden.

Online Business Partners slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database en geeft je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Om je bestelling zo goed mogelijk te verwerken, heb ik wel eerst jouw gegevens nodig.

Welke informatie heb ik van jou nodig?

Voor- en achternaam
Adres en woonplaats
Dit adres gebruik ik wanneer er een fysieke levering plaatsvindt (als onderdeel) van jouw bestelling.
Telefoonnummer
Mocht ik je willen informeren over je bestelling dan doe ik dit op bepaalde momenten ook telefonisch.
Betaalgegevens
Je betaalgegevens worden door middel van een beveiligde verbinding rechtstreeks naar de bank verstuurd.
IP-adres
Jouw ip-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen.
E-mailadres
Bij elke bestelling ontvang je, zodra je bestelling door mij ontvangen is, een bevestiging per e-mail. Nieuwsbrieven kan je natuurlijk ook van mij ontvangen. Ook gebruik ik je email om informatie en aanbiedingen te doen (je komt automatisch op mijn mailinglijst zodra je jouw email adres hebt ingevuld).

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Online Business Partners verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
– IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Online Business Partners verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren op basis van het vitale belang
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten op basis van het gerechtvaardigd belang namelijk een commercieel belang
– Om goederen en diensten bij je af te leveren op basis van het vitale belang

Online Business Partners analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten, informatie en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Dit doe ik op basis van het gerechtvaardigd belang namelijk een commercieel belang.

Online Business Partners verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte op basis van de grondslag overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Online Business Partners neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Online Business Partners) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Online Business Partners bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mocht je bij mij een product hebben gekocht dan ben ik wettelijk verplicht om je factuurgegevens minimaal 7 jaar te bewaren.

Persoonsgegevens die ik van je heb zonder dat je een klant bent zal ik bewaren zolang je mijn e-mails leest. Ik controleer om de drie maanden of jij deze e-mails nog opent. Zodra je dat 90 dagen niet hebt gedaan dan verwijder ik jouw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Online Business Partners deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Online Business Partners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Onlinebusinesspartners.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. onlinebusinesspartners.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Online Business Partners en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek bij me kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar daniella@onlinebusinesspartners.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Online Business Partners wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Online Business Partners neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via daniella@onlinebusinesspartners.nl